Foredrag


Foredrag.

25 års forskning og minutiøs gennemgang af et par hundrede dokumenter, kan ikke rummes på disse hjemmesider. Det der er fortalt i de forskellige menuer, er kun toppen af isbjerget. De faderskabssager og retsmøder der har været holdt i sagen, er ikke nævnt. Eller hvorfor jeg har 8 dåbsattester, hvor jeg skiftevis er et ”ægte” barn, og så er jeg et ”uægtebarn”, er heller ikke medtaget.

Beviserne omkring myndighedernes svigt og ulovligheder er kun her lige periferisk nævnt, men læs selv det fulde hændelsesforløb og se selv beviserne – sort på hvidt. Læs om Mødrehjælpen der i et cirkulære om Tyskerpiger i maj 1942, maner medarbejderne til at ”udvise Finfølelse, saa Barnemoderen ikke mister Tilliden.”

Alt dette og meget mere har jeg lavet et foredrag eller en præsentation af med 25 til 30 power points, som jeg meget gerne viser frem. Jeg kommer gerne ud og fortæller om alle de genvordigheder, der følger med fordi man søger sine rødder.

Jeg er hjemfalden til straf, fordi jeg har opsøgt min familie idet jeg har brudt en tavshedserklæring, som jeg har måttet underskrive, hvis jeg ville have materiale fra Lands og Statsarkiv.

Jeg kan kontaktes på min mailadresse galvit@mail.dk, hvis man ønsker et foredrag eller præsentation.

Lad traditionen leve.

mørkt vinduelyst vindue
At det var en spontan reaktion den 4. maj 1945 om aftenen at sætte lys i vinduerne, var ganske forståeligt, og en naturlig følge af 5 års undertrykkelse af demokrati og ytringsfrihed. Dette at sætte lys i vinduerne blev til en tradition.

Desværre er denne tradition ved at uddø. Hos os har vi stadig lys i vinduerne den 4. maj. Demokrati kommer ikke af sig selv og slet ikke ytringsfrihed. De sidste par års hændelser taler deres eget sprog.

Med venlig hilsen

Erik Oluf Otto Galvit